Milanesat, 25-27, 4t. 1a, 08017 Barcelona

Anticongelants

Ingredients per a
Anticongelants

Els líquids refrigerants i/o anticongelants compleixen amb la funció primària de protegir un sistema dissipant calor per a mantenir el sistema en la temperatura òptima de treball. Això es realitza disminuint el punt de congelació de la base triada per a refrigerar/evacuar la calor del sistema. Addicionalment, té com a funció secundària, protegir el sistema de la corrosió i oxidació. La protecció a la corrosió és per a tota mena de metall i/o aliatge, amb especial èmfasi als aliatges d’alumini i metalls lleugers.

LUMAR disposa d’una àmplia gamma d’additius a incorporar a la base triada i que compleixen diversos estàndards de qualitat:

  • Estàndard industrials: Inorgànics (Si, B ), Orgànics (OAT), Hibrids (Si-OAT, PSi-*OAT), NAP free, alimentari.
  • Estàndard automoció: disposant d’homologacions dels OEM.

Igualment disposem de paquets anticorrosius específics per a la refrigeració d’equips de combustible no fòssil com l’hidrogen i de plaques solar.

María
Fabián
Especialista en Anticongelants
+34 935 947 500
technical@lumarquimica.com
Taula de productes
María
Fabián

Especialista en Anticongelants

+34 935 947 500

technical@lumarquimica.com