Milanesat, 25-27, 4t. 1a, 08017 Barcelona

Detergents

Ingredients per a Detergents industrials

Efectuar un bon manteniment dels sistemes és essencial per a un perfecte funcionament de manera eficaç i eficient. Això comporta efectuar una bona neteja i lubricació. Per a aconseguir una bona neteja del sistema s’utilitzen els detergents industrials, que han de posseir diverses propietats:

  • Alta detergencia.
  • No atacar químicament al sistema.
  • Protegir.
  • Control de l’escuma.
  • Funcionament adequat en el rang de temperatura.
  • A part de netejar, també desinfectar, desincrustar, etc.
  • Aptes per a sectors amb requeriments específics com a alimentació i respectuosos amb el medi ambient.

LUMAR disposa dels següents additius sobre aquest tema: tensioactius, antiespumantes, defoamers, ceres, agents reològics i anti-deposició.

BET BENEDICTO

Especialista en Detergents Industrials

+34 935 947 500

technical@lumarquimica.com

Tabla de productos
BET BENEDICTO

Especialista en Detergencia Industrial

+34 935 947 500

technical@lumarquimica.com