Milanesat, 25-27, 4t. 1a, 8017 Barcelona

Lubricants

Ingredients per a
Lubricants

Lubricació o lubrificació és el procés pel qual reduïm la fricció entre dues superfícies pròximes i en moviment relatiu, interposant entre totes dues superfícies una pel·lícula d’un fluid o sòlid denominat lubricant. La ciència que estudia la fricció, lubricació i desgast es denomina tribologia, que estudia les superfícies que interactuen en moviments relatius.
El lubricant i la lubricació són part de la tribologia.

El lubricant a part de reduir la fricció té altres funcions igual d’importants com dissipar la calor, protegir contra la corrosió, actuar de segellador, eliminar partícules de desgast i contaminants, transmetre potència, etc.
Un lubricant està constituït per la
base, part majoritària, i additius.

L’elecció de la base dependrà dels següents requeriments del sistema on ha d’actuar:

  • Requeriments físic químics: temperatura, cisalla, solubilitat, compatibilitat
    elastòmers, etc.
  • Requeriments tribológics: càrrega, fricció, desgast, tipus de metall.
  • Funcions del lubricant: lubrificar, refrigerar, protegir, segellar.
  • Econòmics: preus, disponibilitat.
  • Mediambientals.
  • Legislatius.
  • Higiene i seguretat.
  • Estat de l’equip.

Amb la química de la base no sempre es poden complir tots els requisits, en aquest cas cal arribar a un compromís, avaluant i ponderant les propietats més importants i les que es poden millorar amb additius.

Lumar disposa d’una àmplia gamma de bases i additius que cobreixen totes les necessitats que puguin aparèixer en el disseny d’un lubricant. La lubricació és una part important cara a la reducció de la despesa energètica en línia amb l’economia circular. Els nostres ingredients van encaminats a desenvolupar solucions innovadores d’acord amb els actuals estàndards tant a nivell tècnic com de rendiment, fiabilitat, eficiència, eficàcia, etc.

Àlex
Andrés

Especialista en Lubricants

+34 935 947 500

technical@lumarquimica.com

aa-ppkgm6zhqkoxirsd4rqp14trkfe8vqn9zyq5lulzo0 copia
Taula de productes
Bases PAO
PAG
Esteres
PIB
Esteres Carboxilicos
Siloxanos
PFPE
Esteres Fosfóricos
G-I, G-II, G-III
Aditivos Antidesgaste/Extrema presión(AW/EP)
Antioxidantes
Inhibidores de Corrosión
Pasivadores de metales
Modificadores de fricción
Antiespumantes
Filantes
Anti-niebla
Paquetes
Agentes "coupling"
Polímeros Mejoradores del índice de Viscosidad (VII)
Depresores punto fluidez (PPD)
Espesantes
Grasas
-
Alquilsulfonatos Sulfonato sódico
Sulfonato cálcico
Sulfonato Magnesio
Aminas ALCANOLAMINAS
Aminas
Polieter Aminas
Aminas Multifuncionales
Lubricantes sólidos Grafito
DISULFURO de Molibdeno
Nitruro de Boro (BN)
Cerflon
PTFE
Tensioactivos Alcoxilatos
Co-Polimeros Block
Alcoholes etoxilados
Ácidos grasos etoxilados
Esteres etoxilados
Aminas etoxilados
Esteres de sorbitan
Esteres de sorbitan etoxilados
Esteres de fosfatos
Baja espuma
Poliméricos
Agentes solventes (coupling) -
Alcoholes grasos Alcoholes grasos
Ácidos grasos Ácidos grasos
Ceras Ceras
Agentes de superficie Agentes de superficie
Alex
Andrés

Especialista en Lubricants

+34 935 947 500

technical@lumarquimica.com