Gran Via de Carles III, 98, Torre Nord, 3a pl. 08028 Barcelona

Anticorrosius

Ingredients per a Anticorrosius
Els fluids anticorrosius o de protecció estan dissenyats per a la protecció d’una peça o superfície metàl·lica contra la corrosió deguda a una atmosfera agressiva que pot ser per oxidació (procés redox en presència d’O2) o per altres agents com a atmosfera àcida, etc. Els olis de protecció estan basats en una base i additius per a formar una pel·lícula en el sistema a protegir que evita la corrosió i atac químic. Tant la base com els additius poden ser d’acció física (absorció per polaritat en la superfície) o acció química (reacció química amb creació d’enllaç amb la superfície a protegir).
Àlex
Martín
Especialista en Anticorrosius
+34 935 947 500
technical@lumarquimica.com
Taula de productes
Fluidos de protección/AnticorrosivosPaquetesTipo de película
Tipo de aleación
AditivosProtección a medio y largo plazo
Protección a corto plazo
Àlex
Martín

Especialista en Anticorrosius

+34 935 947 500

technical@lumarquimica.com