Gran Via de Carles III, 98, Torre Nord, 3a pl. 08028 Barcelona

Som Lumar

Qualitat

LUMAR declara el seu compromís en el compliment dels requisits de les parts interessades, apostant per una millora continuada de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat. El nostre estàndard de qualitat és l’element més rellevant per a aconseguir la satisfacció dels nostres clients, proveïdors de productes i serveis, empleats, col·laboradors externs.En els anys 90, LUMAR va obtenir la seva primera certificació segons norma ISO 9002 i posteriorment les successives actualitzacions. Actualment disposem de la certificació ISO 9001-2015.

Qualitat

LUMAR declara el seu compromís en el compliment dels requisits de les parts interessades, apostant per una millora continuada de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat. El nostre estàndard de qualitat és l’element més rellevant per a aconseguir la satisfacció dels nostres clients, proveïdors de productes i serveis, empleats, col·laboradors externs.En els anys 90, LUMAR va obtenir la seva primera certificació segons norma ISO 9002 i posteriorment les successives actualitzacions. Actualment disposem de la certificació ISO 9001-2015.

Política mediambiental

La Direcció declara el seu compromís de fer possible el desenvolupament econòmic mitjançant la utilització racional dels recursos naturals disponibles, de millorar contínuament la gestió ambiental de l’organització i de prevenir la contaminació. Tenint en total consideració una estratègia d’Economia Circular.

Política mediambiental

La Direcció declara el seu compromís de fer possible el desenvolupament econòmic mitjançant la utilització racional dels recursos naturals disponibles, de millorar contínuament la gestió ambiental de l’organització i de prevenir la contaminació. Tenint en total consideració una estratègia d’Economia Circular.

Reach

Lumar declara el seu total compromís amb REACH, EHS, KKDIK i el d’altres regions del món. L’objectiu principal és assegurar un alt nivell de protecció de la salut i del medi ambient dels riscos que poden provocar els productes químics, promoure mètodes d’anàlisis alternatives, fomentar la lliure circulació de substàncies en el mercat intern i crear competitivitat i innovació.El REACH, el Reglament de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de productes químics, va entrar en vigor l’1 de gener de 2007 i reestructura i millora l’antic marc de legislació en referència als productes químics dins de la UE, i també d’altres regions com a UK, EHS, KKDIK, entre altres.

Reach

Lumar declara el seu total compromís amb REACH, EHS, KKDIK i el d’altres regions del món. L’objectiu principal és assegurar un alt nivell de protecció de la salut i del medi ambient dels riscos que poden provocar els productes químics, promoure mètodes d’anàlisis alternatives, fomentar la lliure circulació de substàncies en el mercat intern i crear competitivitat i innovació.El REACH, el Reglament de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de productes químics, va entrar en vigor l’1 de gener de 2007 i reestructura i millora l’antic marc de legislació en referència als productes químics dins de la UE, i també d’altres regions com a UK, EHS, KKDIK, entre altres.

Compliance

LUMAR està totalment compromesa amb un comportament ètic, plasmat en la nostra política de compliance. La nostra organització està al dia en la implementació i seguiment de totes les normes locals i internacionals que afecten els següents àmbits:
  • Higiene i seguretat laboral.
  • Protecció mediambiental.
  • Regulacions anti frau i anti-trust.
  • Normatives internacionals de comerç.
  • Propietat intel·lectual (IP) i Confidencialitat.

Compliance

LUMAR està totalment compromesa amb un comportament ètic, plasmat en la nostra política de compliance. La nostra organització està al dia en la implementació i seguiment de totes les normes locals i internacionals que afecten els següents àmbits:
  • Higiene i seguretat laboral.
  • Protecció mediambiental.
  • Regulacions anti frau i anti-trust.
  • Normatives internacionals de comerç.
  • Propietat intel·lectual (IP) i Confidencialitat.

Presencia internacional

Història

Història

Els nostres segells