Gran Via de Carles III, 98, Torre Nord, 3a pl. 08028 Barcelona

Enquesta de Satisfacció

* Completa els següents camps obligatoris amb les teves dades.

  1 - Com ha conegut la nostra empresa?

  2 - Quins valors associa a la nostra marca?

  3 - Avaluï de l'1 al 5(Sent 1 el valor mínim i 5 el valor màxim)

  Assessorament tècnic/comercial

  12345NS/NC

  Rapidesa en la cotització

  12345NS/NC

  Qualitat producte

  12345NS/NC

  Compliment termini lliurament

  12345NS/NC

  Qualitat de la nostra atenció al client

  12345NS/NC

  Facilitat de comunicació

  12345NS/NC

  Rapidesa en la resolució d'incidència

  12345NS/NC

  4 - Ens has sol·licitat alguna vegada mostres?

  4.1 Avaluï de l'1 al 5(Sent 1 el valor mínim i 5 el valor màxim)

  Facilitat per a demanar mostra

  12345NS/NC

  Rapidesa en l'enviament

  12345NS/NC

  La documentació tècnica ha estat suficient

  SiNo

  Què li va motivar a sol·licitar una mostra?

  Si us plau, especifica quin

  En quina mesura la mostra va canviar la seva probabilitat de compra?

  12345NS/NC

  5- Avaluï de l'1 al 5 (Sent 1 el valor mínim i 5 el valor màxim)

  El representant de vendes va entendre les seves necessitats

  12345NS/NC

  El nostre producte/servei ha cobert les necessitats per les quals va ser adquirit

  12345NS/NC

  Em sembla just el preu pagat pel producte i servei

  12345NS/NC


  6 - Ha tingut algun problema amb el procés de compra o l'enviament?
  SiNo


  Si us plau, especifica quin


  7 - Quins són per a vostè els principals beneficis del nostre servei/producte?

  8 - Avaluï de l'1 al 5(Sent 1 el valor mínim i 5 el valor màxim)

  Recomanaria LUMAR QUIMICA?

  12345NS/NC

  9 - Avaluï de l'1 al 5(Sent 1 el valor mínim i 5 el valor màxim)

  Quina és la seva opinió del nostre producte/servei?

  12345NS/NC


  10 - Té algun suggeriment de millora?